Wat kunnen we voor u als zakelijke dienstverlener betekenen?

Snel veranderend pensioenlandschap

Wijzigingen in pensioenland lijken aan de orde van de dag. Niet alleen aan productzijde maar ook op het gebied van wet- en regelgeving volgen veranderingen elkaar snel op. Zowel op fiscaal, juridisch als op toezichthoudend gebied. Alsof pensioenproblematiek niet al complex genoeg was.

Uw kennispool en vraagbaak

Naast adviseur voor werkgevers, DGA’s, ondernemers en werknemers is PensioenPoint ook al sinds 2000 dè vraagbaak voor zakelijk dienstverleners. Niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook als graadmeter van de actualiteit.
Als extern kennispartner staan wij u terzijde als uw specialist in alle pensioengerelateerde kwesties. Hetzij aan uw zijde bij uw relatie of in uw praktijk, hetzij als uw adviseur in de schaduw.

Voor wie

PensioenPoint ondersteunt en adviseert zakelijke dienstverleners als accountants, advocaten, belastingadviseurs, financial planners, assurantietussenpersonen en verzekeraars en vermogensbeheerders.

Vertegenwoordigt u een administratiekantoor of bent u accountant of belastingadviseur dan ondersteunen wij u graag bij zaken als:

bullet_ het maken van fiscale en commerciële pensioenberekeningen voor de jaarrekening
bullet_ het maken van complexe berekeningen voor de DGA
bullet_ het opstellen van pensioen- en stamrechtdocumenten
bullet_ het vaststellen van pensioenlasten- en risico’s bij bedrijfsovernames en fusies
bullet_ pensioenadministratie
bullet_ werkingssfeer- of cao-onderzoek
bullet_ vakinhoudelijke ondersteuning in pensioengerelateerde kwesties

Vertegenwoordigt u een advocatenkantoor of bent u advocaat, dan ondersteunen wij u graag bij zaken als:

bullet_ het maken van pensioenschadeberekeningen bij ontslag
bullet_ het maken van pensioenberekeningen bij echtscheiding
bullet_ vakinhoudelijke ondersteuning in pensioengerelateerde kwesties

Vertegenwoordigt u een assurantiekantoor of bent u intermediair, dan ondersteunen wij u graag bij zaken als:

bullet_ het verstrekken van pensioenadvies aan uw relaties (wij bemiddelen uiteraard uitsluitend in pensioenverzekeringen en premiepensioeninstellingen)
bullet_ overname van pensioenportefeuilles
bullet_ vakinhoudelijke ondersteuning in alle pensioengerelateerde kwesties

Als zakelijk dienstverlener kunt u ons ook aanspreken voor zaken als:

bullet_ beoordeling van pensioenregelingen
bullet_ beoordelingen op actualiteit qua regelgevingen
bullet_ het verzorgen van presentaties en netwerkvoorlichtingsbijeenkomsten
bullet_ alle mogelijke pensioengerelateerde kwesties

Verantwoord naar uw keuze

Met PensioenPoint staat u er niet alleen voor. Wij adviseren en begeleiden u of uw relaties in het maken van cruciale, complexe keuzes.
PensioenPoint is niet verbonden aan welke financiële instelling dan ook en werkt op tariefbasis. Ons advies is daardoor per definitie 100% onafhankelijk en klantgericht.

Volledig gecertificeerd

PensioenPoint is RPA-gecertificeerd en bindt zich daarmee aan de gedragscode die staat voor: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag. PensioenPoint opereert onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en conform de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?