Het pensioenakkoord of de Wet Toekomst Pensioenen

In het voorjaar van 2020 zijn werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet het eens geworden over een ingrijpende wijziging van het bestaande pensioenstelsel.

Ingang nieuwe pensioenstelsel is 01-01-2023

Zoals het er nu naar uitziet zal het nieuwe pensioenstelsel ingaan op 01-01-2023 en is er een overgangsfase tot 01-01-2027.
Toch is het verstandig om nu al aandacht te besteden aan de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen voor je pensioenregeling en al te bekijken welke aanpassingen noodzakelijk zijn.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn dat er straks alleen nog pensioenopbouw mogelijk is in een zogenaamde beschikbare premieregeling en dat de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk wordt.

Regelingen op basis van middelloon zijn straks niet meer toegestaan en moeten omgezet worden naar een beschikbare premieregeling.

En bestaande beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premie zijn straks voor nieuwe medewerkers niet meer toegestaan.

Actie is nu al nodig

Als werkgever moet je vóór 1 januari 2027 je pensioenregeling aangepast hebben. Dat lijkt misschien nog ver weg maar je moet nu al beslissen of je voor je huidige medewerkers gebruik gaat maken van het overgangsrecht of meteen een nieuwe pensioenregeling opzet voor al je medewerkers.

Er valt nog veel meer te vertellen over het nieuwe pensioenstelsel maar dat doen wij liever in een persoonlijk gesprek met u als werkgever.

Neem daarom nu al contact met ons op. Op tijd beginnen heeft voordelen voor u en voor uw medewerkers.