Wat kunnen we voor u als representant van werknemers betekenen?

Waar bent u aan toe?

Als ondernemingsraad of vertegenwoordiger van werknemers krijgt u onherroepelijk te maken met de complexe materie rond pensioenregelingen. Plus alle lastige vragen en overwegingen die daarbij horen.
Valt de onderneming of beroepsgroep onder een CAO of verplicht gesteld pensioenfonds? Waarin voorziet een aangeboden regeling? Wat mag u ervan verwachten? Wat behelzen de diverse voorgestelde regelingen?

Ingewikkelde materie

Hoe groot is eigenlijk de invloed die u hebt op het pensioenbeleid van het bedrijf? Sluit het voorgelegde voorstel aan bij het verwachtingspatroon van het collectief dat u vertegenwoordigt? Welke zijn de mogelijke valkuilen?
Op welke wetten en regelingen maakt u aanspraak? Wat zijn uw rechten of plichten? En waartoe is de werkgever wel en niet verplicht?
Waar kunnen ‘uw’ werknemers op rekenen? Vragen waar u zonder brede gerichte expertise onmogelijk een antwoord op vindt.

Verantwoorde keuzes

Met PensioenPoint haalt u al die expertise in huis en staat u er niet meer alleen voor. PensioenPoint maakt u wegwijs, coacht u in alle relevante besluitvorming.
Wij adviseren u situatiegericht en begeleiden u naar het verwoorden van reële voorwaarden. We informeren u omtrent uw rechten, plichten en mogelijkheden. We wijzen u op uw wettelijke bevoegdheden en adviseren u bij het formuleren van weloverwogen onderhandelingsopties.

Vinger aan de pols

Maar ook ná afsluiting van een regeling zijn we er voor u. We gaan met u desgewenst een langetermijnrelatie aan zodat er op wijzigingen van overheids- en pensioenuitvoerderszijde tijdig kan worden geanticipeerd. En proactief kan worden gereageerd. PensioenPoint helpt u bij het in kaart brengen van uw specifieke situatie plus de daarbij behorende perspectieven. En per optie de voor- en nadelen.

Van welke Pensioen Pointdiensten kunnen werknemers profiteren?

bullet_ Wij ondersteunen u graag met:
bullet_ in uw naam onderhandelen met de werkgever
bullet_ het inzichtelijk maken van complexe pensioenmaterie
bullet_ inzicht in uw specifieke situatie
bullet_ inzicht in uw wettelijke rechten en plichten
bullet_ inzicht in de wettelijk rechten en plichten van de werkgever
bullet_ inzicht in uw bevoegdheden (instemming, advies, benoeming)
bullet_ fiscaal advies
bullet_ rekenkundig pensioentechnisch advies
bullet_ juridisch advies
bullet_ het in kaart brengen van onderhandelingsopties
bullet_ te overwegen maatregelen
bullet_ advies in aanvullende en alternatieve regelingen
bullet_ ontslag-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenregelingen
bullet_ coaching bij contractbemiddeling
bullet_ het voorstellen van een (collectieve) pensioenregeling
bullet_ het aanpassen of wijzigen van bestaande regelingen
bullet_ het melden van en adviseren bij nieuwe condities en/of wetgeving
bullet_ controle op toezeggingen
bullet_ het verstrekken van een second opinion bij nieuwe (verlengings-) voorstellen
bullet_ het beantwoorden van al uw pensioengerelateerde vragen
bullet_ actuariële (of verzekeringswiskundige) berekeningen bedoeld voor het doorrekenen en evalueren van plannen en risico’s
bullet_ signaleren van consequenties, verplichtingen en mogelijke valkuilen
bullet_ het helder informeren en instrueren van werknemers d.m.v. een permanent educatieprogramma en een pensioenspreekuur

Proactief vangnet

PensioenPoint is in al deze trajecten behalve uw steun en toeverlaat ook uw vangnet.
Omdat wij onze zorgplicht uitermate serieus nemen, stellen wij ons proactief op. En wijzen wij u tijdig op al uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van alle te maken keuzes. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Volledig gecertificeerd

PensioenPoint is RPA-gecertificeerd, en bindt zich daarmee aan de gedragscode die staat voor: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag.
PensioenPoint opereert met vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en geheel in overeenstemming met de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?