Wat kunnen we voor u als werkgever betekenen

Pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde

Als werkgever weet u dat een gepaste oudedagsvoorziening geldt als een cruciale secundaire arbeidsvoorwaarde. Gemotiveerde werknemers overeenkomstig belonen is belangrijk voor uw onderneming. Hetzij individueel, hetzij collectief.

Wat is reëel?

Maar wat is gepast voor uw werknemer en ook voor u en uw onderneming? Wat is reëel voor alle partijen? Hoe bereikt u een zo hoog mogelijk rendement tegen aanvaardbare, verantwoorde kosten? En onder welke voorwaarden? Hoe maakt u dergelijke keuzes uit het enorme aanbod van producten? En welke wetgeving is daarbij en op uw bedrijfsvorm van toepassing? Denk bijvoorbeeld aan CAO’s en verplicht gestelde pensioenregelingen.

Verantwoorde keuzes

PensioenPoint haalt voor u al die kastanjes uit het vuur. Wij adviseren en coachen u in het maken van verantwoorde keuzes. Op basis van uw vooraf geformuleerde wensen, behoeftes en voorwaarden leggen wij u een integraal plan voor dat berekend is op de toekomst. Een regeling die voldoet aan de verwachtingen van alle betrokkenen.
PensioenPoint is niet gebonden aan welke andere partij of verstrekker dan ook. Ons advies is daardoor per definitie 100% onafhankelijk en klantgericht.

Vinger aan de pols

Maar ook ná afsluiting van een voorziening zijn we er voor u. We gaan met u desgewenst een langetermijnrelatie aan zodat er op wijzigingen van overheids- en verzekeraarszijde tijdig kan worden geanticipeerd. En proactief kan worden gereageerd. Dat geldt uiteraard ook voor veranderingen in uw eigen situatie.

Van welke PensioenPoint diensten kunt u als werkgever profiteren?

Wij helpen u graag met:

bullet_ strategisch advies in de keuze van juiste financieel product per situatie
bullet_ fiscaal-, juridisch- en pensioentechnisch advies, ook zònder contractbemiddeling
bullet_ hulp bij contractbemiddeling en –afsluiting
bullet_ het voorstellen en/of opzetten van een (collectieve) pensioenregeling
bullet_ het overnemen, aanpassen of wijzigen van bestaande regelingen
bullet_ het ‘onderhouden’ van de contracten met de vinger aan de pols
bullet_ het melden van en adviseren bij nieuwe condities en/of wetgeving
bullet_ een second opinion bij aangevraagde pensioenoffertes of verlengingsvoorstellen
bullet_ het beheren van uw pensioenadministratie
bullet_ het beantwoorden van al uw pensioengerelateerde vragen
bullet_ overleg met uw accountant, belastingadviseur, bankier of advocaat
bullet_ actuariële (of verzekeringswiskundige) berekeningen bedoeld voor het doorrekenen en evalueren van plannen en risico’s
bullet_ signaleren van consequenties, verplichtingen en mogelijke valkuilen
bullet_ het -namens u- helder informeren en instrueren van uw werknemers d.m.v. een permanent educatieprogramma en een pensioenspreekuur
bullet_ begeleiding bij de overname van bestaande regelingen
bullet_ advies en implementatie van een breed scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden
bullet_ advies over mogelijkheden betreffende loondoorbetaling bij ziekte, WIA, ANW, afvloeiingsregelingen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.
bullet_ het ondernemerspensioen c.q. het pensioen voor de directie
bullet_ uitleg c.q. instructie aan uw werknemers

Volledig gecertificeerd

PensioenPoint is in al deze trajecten behalve uw steun en toeverlaat ook uw vangnet. Wij hechten aan onze zorgplicht.
PensioenPoint is RPA-gecertificeerd en bindt zich daarmee aan de gedragscode die staat voor: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag.
Al onze activiteiten verlopen dan ook conform de voorwaarden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en conform de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Met PensioenPoint als uw houvast komt u niet voor verrassingen te staan. En hebt u uw handen volledig vrij om te ondernemen.

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?