Waarom juist PensioenPoint?
Uw voordelen op een rij…

Alleen pensioenen

Voor pensioenadvies kunt u op tal van plaatsen terecht. Maar verantwoord adviseren en bemiddelen in oudedagsvoorzieningen is te complex geworden om er als extra service ‘even bij te doen’. Reden waarom wij ons al sinds 2000 op niets anders richten dan op pensioenen. En alle vraagstukken die daaraan gerelateerd zijn. Qua bemiddeling, advisering, heldere uitleg in begeleiding en in coaching.
De omvang van de materie, de diversiteit in het productscala en de continue veranderingen in wet- en regelgeving vergen een verregaande specialisatie. Met minder mag u geen genoegen nemen.

Ook specialist voor specialisten

Wij bemiddelen daarom ook niet in schadeverzekeringen. Wij verdiepen ons uitsluitend in pensioenvraagstukken. Zo is onze expertise inmiddels ook de vraagbaak voor andere zakelijke professionals zoals:

bullet_ accountants,
bullet_ advocaten,
bullet_ assurantiekantoren,
bullet_ belastingadviseurs,
bullet_ financieel planners,
bullet_ vermogensbeheerders en
bullet_ HR-professionals

Flexibel en alert

Wij, Frank Ebus en Pepijn Coehorst, zijn uw specialisten bij PensioenPoint. Als spil in een wijd netwerk van niche-specialisten zijn wij volledig toegerust op het realiseren van omvangrijke projecten.
Maar wij hechten aan direct contact met korte lijnen. Dat maakt kleinschaligheid onze kracht. Als onze relatie kent u ons persoonlijk en staat u rechtstreeks met ons in verbinding. De expert die uw pensioenplan beheert is ook uw contactpersoon. Maar beiden kennen we uw dossier. Zo staan wij u immer ter beschikking. En kunnen we altijd adequaat en efficiënt handelen als de situatie daar om vraagt.

100% onafhankelijk

PensioenPoint is niet gelieerd aan welke financieel productaanbieder dan ook. Wij kennen geen ‘eigen producten’ die ‘de voorkeur verdienen’. Noch ontvangen wij enige provisie voor bemiddelen of afsluiten van contracten bij derden.
PensioenPoint werkt uitsluitend op basis van vooraf overeengekomen tarieven. Dat is uw garantie voor 100% onafhankelijkheid en klantgerichtheid bij advies en contractbemiddeling.

PensioenPoint is volledig gecertificeerd

PensioenPoint is RPA-gecertificeerd, hetgeen borg staat voor integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en een professionele gedragscode.
PensioenPoint opereert met vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en geheel in overeenstemming met de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Omdat wij onze zorgplicht uitermate serieus nemen, stellen wij ons proactief op en wijzen u tijdig op al uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van alle te maken keuzes.

Geen belangenverstrengeling

Of u nu namens uzelf als DGA of als werkgever optreedt of wanneer u juist werknemers vertegenwoordigt, wij nemen uitsluitend úw belangen als uitgangspunt. Wij dienen dus geen twee heren. Adviseren we een ondernemingsraad die werknemers vertegenwoordigt, dan zijn we voor de betreffende werkgever geen adviseur. Noch andersom. Voor u bemiddelen tussen partijen doen we desgevraagd uiteraard wel.

Geen waan van de dag

Bij PensioenPoint gaan we niet over één nacht ijs. We kennen de pensioenwereld van haver tot gort. Daardoor voorzien we nieuwe ontwikkelingen tijdig en anticiperen daarop. We reageren alert en proactief op te verwachten wetswijzigingen en aanstaande veranderingen in producten of condities. Tenzij uw toekomstbelang daar niet mee gediend is. Dan wachten we af. Kondigen zich verbeterde voorwaarden aan, dan melden wij ons bij u. Daarbij laten we overigens uw langetermijnvoordeel altijd prevaleren boven het “snoepje-van-de-week’.

U loopt geen onverantwoorde risico’s

Integer overeengekomen besluiten die niet voldoen aan de wet, ontheffen u niet van verantwoordelijkheid. Heeft een werknemer minder pensioen opgebouwd dan toegezegd, dan houdt de wet uw onderneming daarvoor aansprakelijk. Met de begeleiding van PensioenPoint bent u gevrijwaard van onverantwoordelijke debacles die uw bedrijf potentieel ernstig kunnen schaden. Met PensioenPoint hebt u altijd de vinger aan de pols. En ook als u nog niet eerder werkte met PensioenPoint, kunt u aankloppen voor een second opinion.

Transparantie in communicatie

Gecompliceerde zaken als condities, voor- en tegenwerpingen van verschillende opties begrijpelijk maken, is ook een taak die u aan ons mag overlaten. We doen het graag voor u maar ook voor uw medewerkers. Niet alleen maken we in heldere taal complexe materie inzichtelijk en overzichtelijk, we begeleiden en coachen u ook in het gehele traject.

Klantloyaliteit

We prijzen ons gelukkig dat al onze relaties van het eerste uur nog steeds onze klanten zijn. Een nauwgezette manier van werken, ook nadat de contracten gesloten zijn, wordt gewaardeerd. Wij hechten dan ook aan langetermijnrelaties waarin we uw portefeuille bewaken kunnen. Met transparante servicegerichtheid en constructief advies. Op basis van uw mogelijkheden en wensen.

Veilig gevoel

Het belang van het tijdig regelen van oudedagvoorzieningen wordt helaas nog te vaak onderschat. Terwijl het hier toch echt gaat over inkomen voor later.
Uw pensioenzaken door PensioenPoint te laten doorlichten verlost u van een belangrijk zorgdossier. Ook voor een second opinion kunt u ons inschakelen. Zodat u er zeker van bent dat uw belangen optimaal zijn afgezekerd. Dat voelt wel zo veilig. Nu en later.

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?