Waarom bezuinigen op pensioenadvies onverantwoord is…

Zonder grondige kennis kan uw keuze duur uitpakken

Zonder professioneel inzicht en een grondige scan van uw situatie is het afsluiten van exact passende pensioencontracten praktisch ondoenlijk. Of het nu uw eigen oudedagsvoorziening betreft of die van uw eventuele werknemers.
Met name het continu wisselende aanbod in contractvormen en de voortdurend wijzigende aanpassingen in wetgeving, maakt het kiezen van een maatgesneden pensioenvoorziening complex. Besparen op pensioenadvies is dan onverantwoord.

PensioenPoint in Venlo verlost u van uw pensioenzorgen

Bent u werkgever, zelfstandig ondernemer, DGA of vertegenwoordigt u werknemers, dan begeleidt en adviseert PensioenPoint u naar een passende pensioenkeuze. En daarna desgewenst bij het onderhoud van uw pensioenregelingen. Dat doen we integer, vakkundig en transparant en afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. We nemen onze zorgplicht namelijk uiterst serieus.

Bescherming tegen debacles en aansprakelijkheid

De wet stelt eisen aan pensioenregelingen. Met name die van uw medewerkers. Heeft een werknemer minder pensioen opgebouwd dan toegezegd, dan houdt de wet uw onderneming daarvoor aansprakelijk. Ook al denkt u volledig integer te hebben gehandeld. Onwetendheid ontslaat u niet van aansprakelijkheid. En dat kan voor uw bedrijf mogelijk desastreuze gevolgen hebben.
Niet voor niets besluiten ook andere zakelijke dienstverleners als accountants, advocaten, assurantiekantoren, belastingadviseurs en vermogensbeheerders onze gespecialiseerde kennis in te huren.

100% onafhankelijk en gecertificeerd

PensioenPoint is niet gelieerd aan enige verzekeraar of welke financiële instelling dan ook. Omdat wij provisievrij werken kunnen wij gegarandeerd 100% onafhankelijk en klantgericht zijn. Wij leggen u vooraf de tarifering voor ons advies- en bemiddelingswerk voor, zodat u altijd overzicht hebt in de kosten. Kosten die u maakt om uiteindelijk te besparen op onverantwoorde keuzes en consequenties.
PensioenPoint is RPA-gecertificeerd en conformeert zich daarmee aan de gedragscode die staat voor: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag.
Wij opereren onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), geheel in overeenstemming met de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Pensioenen zijn te belangrijk om aan de toekomst over te laten.

Juist hier is zorgvuldigheid van enorm belang. We hebben het over adequaat verzekerd inkomen voor de toekomst. En dat dient nu veilig gesteld te worden. Hoe eerder u of uw onderneming deze zaken correct geregeld heeft, des te gunstiger.

Een goed pensioen is een verantwoord pensioen,
dat compleet voorziet in uw behoeften of die van uw werknemers.
Zowel qua opbrengst, kosten als voorwaarden.

 

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?