Wat kan PensioenPoint betekenen

bullet_ voor werkgevers
bullet_ voor werknemers/ondernemingsraden
bullet_ voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s)
bullet_ voor zakelijke dienstverleners als accountants, advocaten, belastingadviseurs, vermogensbeheerders, assurantietussenpersonen en verzekeraars
bullet_ in ondersteuning bij uw communicatie, instructie, uitleg

Inventarisatie van wensen en mogelijkheden

Uiteraard beginnen we met het in kaart brengen van uw situatie. We inventariseren uw wensen, behoeftes en financiële mogelijkheden. Aan de hand van de opties leggen wij u bijbehorende afwegingen voor. Inclusief de daaraan verbonden consequenties en wettelijke condities. We adviseren u nauwgezet zodat u exact weet waar u voor kiest.

100% klantgericht pensioenplan op maat

Zijn uw voorkeuren en mogelijkheden duidelijk afgebakend, dan vertalen wij dat naar een strategisch pensioenplan. We selecteren meerdere pensioenproducten die aansluiten bij dit ontwerp en bespreken die met u.
PensioenPoint is niet verbonden aan welke financiële instelling dan ook en werkt daarom – geheel provisievrij – op tariefbasis. Alleen zo bent u altijd verzekerd van 100% onafhankelijk en klantgericht advies.

PensioenPoint is volledig gecertificeerd

PensioenPoint is RPA-gecertificeerd, hetgeen borg staat voor integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en een professionele gedragscode.
PensioenPoint opereert met vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en geheel in overeenstemming met de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Omdat wij onze zorgplicht uitermate serieus nemen, stellen wij ons proactief op en wijzen u tijdig op al uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van alle te maken keuzes.

Geen belangenverstrengeling

Of u nu namens uzelf als DGA of als werkgever optreedt of wanneer u werknemers representeert, wij nemen uitsluitend úw belangen als uitgangspunt. Wij dienen dus geen twee heren. Adviseren we een ondernemingsraad die werknemers vertegenwoordigt, dan zijn we voor de betreffende werkgever geen adviseur. Noch andersom. Voor u bemiddelen tussen partijen doen we desgevraagd uiteraard wel.

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?

Dienstverleningsdocumenten:

Bijgaand treft u enige dienstverleningsdocumenten aan. Zij geven u een gestandaardiseerde indicatie van de kosten zoals wij die in de omschreven gevallen berekenen. Ze verplichten u echter geenszins tot het afnemen van deze diensten.

• Dienstverlening Pensioen Werkgevers – PDF
• Dienstverlening Risico Overlijden AOV – PDF
• Dienstverlening Vermogensopbouw – PDF