Wat kunnen we voor u als DGA of ondernemer betekenen

Pensioen voor u als privépersoon

Als DGA of ondernemer bent u voor uw eigen oudedagsvoorziening verantwoordelijk. U dient daarvoor dus zelf een regeling te treffen. En daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen. Vermogen, of inkomen voor later, kunt u op verschillende manieren realiseren. Iedere keuze heeft zijn kenmerken en voor- en nadelen. Samen met u bekijken we welke oplossing het beste bij u en uw situatie past.

En…, wat is er geregeld mocht u arbeidsongeschikt raken? En hoe zijn uw nabestaanden verzorgd in het geval u overlijdt? Allemaal zaken die u zorgvuldig dient te overwegen. En ook nog met kennis van zaken.

Verantwoord naar uw keuze

Met PensioenPoint staat u er niet alleen voor. Wij steunen u in dit proces. Wij adviseren en begeleiden u in het maken van al deze cruciale keuzes.
Op basis van uw vooraf geformuleerde wensen, behoeftes en voorwaarden ontwerpen wij een flexibel conceptvoorstel. Een plan dat zowel is afgestemd op uw huidige mogelijkheden als op de te verwachten toekomst. Als u dat wenst betrekken we waar nodig ook uw andere adviseurs in dit proces. Denk aan uw advocaat, accountant en belastingadviseur.
PensioenPoint is niet gebonden aan welke andere partij of verstrekker dan ook en ontvangt geen provisies. Ons advies is daardoor per definitie 100% onafhankelijk en klantgericht.

Vinger aan de pols

Maar ook ná implementatie van uw pensioenplan staan we achter u. Desgewenst gaan we met u een langetermijnrelatie aan. Zodat er op wijzigingen van overheids- en verzekeraarszijde tijdig kan worden geanticipeerd. En proactief kan worden gereageerd. Uiteraard ook wanneer zich veranderingen in uw eigen situatie voordoen.

Van welke PensioenPoint diensten kunt u als werkgever profiteren?

Wij helpen u graag met:

bullet_ advies en begeleiding bij keuze van oudedagvoorziening
bullet_ advies in de keuze van juiste financieel product
bullet_ fiscaal-, juridisch- en pensioentechnisch advies, ook zònder contractbemiddeling
bullet_ advies en begeleiding bij de keuze voor garantieproducten of beleggingsgerelateerde producten
bullet_ hulp bij contractbemiddeling en –afsluiting
bullet_ advies bij het afdekken van verzekerbare risico’s
bullet_ advies voor het afzekeren van uw arbeidsongeschiktheid
bullet_ advies met betrekking tot uw nabestaanden i.g.v. overlijden
bullet_ het overnemen, aanpassen of wijzigen van bestaande regelingen
bullet_ het ‘onderhouden’ van de contracten met de vinger aan de pols
bullet_ het melden van en adviseren bij nieuwe condities en/of wetgeving
bullet_ een second opinion bij aangevraagde pensioenoffertes of verlengingsvoorstellen
bullet_ het beheren van uw pensioenadministratie
bullet_ het beantwoorden van al uw pensioen gerelateerde vragen
bullet_ overleg met uw accountant, belastingadviseur of bankier
bullet_ actuariële (of verzekeringswiskundige) berekeningen bedoeld voor het doorrekenen en evalueren van plannen en risico’s
bullet_ signaleren van consequenties, verplichtingen en mogelijke valkuilen
bullet_ begeleiding bij de overname van bestaande regelingen
bullet_ uitleg c.q. instructie aan u en uw adviseurs
PensioenPoint is in al deze trajecten behalve uw steun en toeverlaat ook uw vangnet. Wij hechten aan onze zorgplicht.
PensioenPoint is RPA-gecertificeerd en bindt zich daarmee aan de gedragscode die staat voor: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag.

Al onze activiteiten verlopen dan ook volgens de voorwaarden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en conform de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Met PensioenPoint als uw houvast komt u niet voor verrassingen te staan. En hebt u uw handen volledig vrij om te ondernemen.

Wilt u nú een afspraak maken? Belt u 077-3970777.
Of neemt u hier contact op?